Om te bepalen of u tot de riscogroep behoort zoals gedefinieerd door het RIVM


1. Heeft u een chronische luchtweg- of longprobleem en daar zo veel last van dat u onder behandeling van een longarts bent.
JaNee

2. Bent u chronische hartpatiënt, en heeft u daar zoveel last van dat u onder behandeling bent van een cardioloog.
JaNee

3. Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) met complicaties?
JaNee

4. Heeft u ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie?
JaNee

5. Heeft u een verminderde weerstand tegen infecties?
JaNee


Met een verminderde weerstand tegen infectie wordt dit bedoeld:
Doordat u medicijnen gebruikt voor een auto-immuunziekte en/of een orgaan of stamceltransplantatie heeft ondergaan. Als u geen milt hebt of een milt die niet functioneert en als u een bloedziekte heeft. Als u een verminderde weerstand hebt doordat u weerstand verlagende medicijnen neemt. Als u kankerpatiënt bent en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling zit. Als u een ernstige afweerstoornissen hebt waarvoor u behandeling nodig hebt van een arts. 


6. Heeft u een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
JaNee

7. Heeft u een ernstige leverziekte?
JaNee

8. Heeft u ernstig overgewicht?
JaNee

Stap 2: Vragen voor de gezondheidscheck:
wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag u niet naar de afspraak komen. De afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. De kosten bij het annuleren worden niet in rekening gebracht.


9. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
JaNee

10. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
JaNee

11. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
JaNee

12. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?.
JaNee

13. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
JaNee