Om te bepalen of u tot de riscogroep behoort zoals gedefinieerd door het RIVM


  1. Heeft u een chronische luchtweg- of longprobleem en daar zo veel last van dat u onder behandeling van een longarts bent.
  JaNee

  2. Bent u chronische hartpatiënt, en heeft u daar zoveel last van dat u onder behandeling bent van een cardioloog.
  JaNee

  3. Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) met complicaties?
  JaNee

  4. Heeft u ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie?
  JaNee

  5. Heeft u een verminderde weerstand tegen infecties?
  JaNee


  Met een verminderde weerstand tegen infectie wordt dit bedoeld:
  Doordat u medicijnen gebruikt voor een auto-immuunziekte en/of een orgaan of stamceltransplantatie heeft ondergaan. Als u geen milt hebt of een milt die niet functioneert en als u een bloedziekte heeft. Als u een verminderde weerstand hebt doordat u weerstand verlagende medicijnen neemt. Als u kankerpatiënt bent en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling zit. Als u een ernstige afweerstoornissen hebt waarvoor u behandeling nodig hebt van een arts. 


  6. Heeft u een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  JaNee

  7. Heeft u een ernstige leverziekte?
  JaNee

  8. Heeft u ernstig overgewicht?
  JaNee

  Stap 2: Vragen voor de gezondheidscheck:
  wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag u niet naar de afspraak komen. De afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. De kosten bij het annuleren worden niet in rekening gebracht.


  9. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: verkoudheidsklachten, hoesten, reuk en/of smaakverlies, benauwdheid, verhoging en/of koorts?
  JaNee

  10. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  JaNee

  11. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  JaNee

  12. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?.
  JaNee

  13. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  JaNee